Om arbetshjälmar och skyddshjälmar

post-img

De flesta känner till att man vid en hel del yrken behöver bära olika sorters hjälmar. Det finns ett stort utbud av dessa hjälmar med olika utseende och funktion. Inom arbetslivet är det främst arbetsgivaren som enligt arbetsmiljölagen har ett ansvar att tillhandahålla säker och laglig utrustning men det är också arbetstagarens individuella ansvar att se till att bära den skyddsutrustning som tillhandahålls.

De vanligaste skyddshjälmarna inom arbetslivet är olika sorters industrihjälmar, brandhjälmar och stötskyddsmössor och det finns bestämda riskanalysregler som avgör vilken hjälm som passar till vilken situation och påfrestningsgrad. Det går att Hitta skyddshjälm här och sortimentet är både varierat och anpassat efter gällande regler. Vidare måste tillverkaren alltid ange vad den specifika hjälmen ska användas till samt se till att den medföljande bruksanvisningen finns tillgänglig på svenska.

Industrihjälmar

Industrihjälmar ska alltid ska vara försedda med hakrem så att de kan sitta fast och säkert på huvudet även om bäraren faller eller träffas av något. Det främsta användningsområdet för denna typ av hjälmar är till exempel på arbetsplatser där det förekommer olika typer av konstruktionsarbete eller anläggningsarbete samt arbete med rivning, montering och installationer. Hjälmen skyddar exempelvis mot klämskador, fallande föremål, olika sorters metallstänk, ånga och elektrisk spänning.

Brandhjälmar och övriga skyddshjälmar

Det är främst räddningstjänsten som använder sig av brandhjälmar då de är tänkta att skydda mot eld och strålning, men också mot fallande föremål, elektrisk spänning och klämskador. Det förekommer också att andra typer av skyddshjälmar används i arbetslivet som exempelvis cykelhjälmar och ridhjälmar.

Stötskyddsmössor

Där det finns risk att man slår i huvudet i hårda eller vassa kanter samt utstickande föremål används ofta stötskyddsmössor. Man ska dock inte använda denna typ av skydd på exempelvis en arbetsplats där det behövs skydd mot föremål som kan falla. Det är vanligt att stötskyddsmössor används i trånga utrymmen där det är ont om plats.

Det kan vara bra att känna till att en skyddshjälm har en beräknad livslängd på ungefär 5 år och innan man använder någon form av arbetshjälm ska man alltid göra en yttre kontroll först. Det får inte finnas några synliga skador eller missfärgningar som antyder att skyddseffekten kan ha påverkats. Ett skadat huvudskydd ska inte användas utan omedelbart kasseras. Hjälmar som har varit utsatta för olyckor eller påverkats på något sätt utan att det lämnat några synbara spår ska också tas ur bruk. Det är ofta rekommenderat att ett huvudskydd bör vara personligt eftersom det ska ställas in efter bäraren samt kräver skötsel och tillsyn.

Leave a reply

Message

Name

Website