Intranätet, en viktig kommunikationskanal

post-img

Ett intranät finns ofta på företag med fler än bara några få medarbetare. Detta är ett företagsinternt nät där flera lokala nätverk kopplas ihop och används bl.a. för intern informationsspridning, samling av interna webbsidor och olika applikationer som är till nytta för företagets medarbetare. Datornätverket som utgör intranätet är skyddat och sekretessbegränsat endast till företaget och dess medarbetare via nätverksbrandvägg. Intranätet är endast synligt för företagets interna medarbetare. Ofta finns även ett s.k. extranät som också är skyddat och tillhör företaget men som finns till för t.ex. externa kunder, medlemmar i företagsgemenskapen och/eller samarbetspartners som kan logga in och därmed komma åt företagsspecifik information och användningsområden som är skyddade för vanliga internetsurfare.

Innehåll

Huvudsyftet med ett företags interna nät brukar vara att sprida företagsinterna nyheter och information till medarbetarna på ett enkelt och effektivt sätt. Via denna kommunikationskanal kan man berätta om större företagshändelser, informera om olika aktiviteter, vunna affärer, personalsammankomster, viktiga ekonomiska datum då viss information måste skickas in m.m. Det är också vanligt att man hittar länkar till olika företagsinterna verktyg som kan vara t.ex. fakturering, tidrapportering, lediga interna tjänster, intern adressbok och kontaktlista, företagsintern utbildningskatalog och kurser samt även lite mer fritidsbetonade verktyg som personalmatsalens veckomeny eller olika gemensamma fritidsaktiviteter som motionsschema eller öppettider på personalgym om sådant finns. Det interna nätet kan också innehålla länkar till dokumenthanteringssystem där företagsgemensamma dokument som policies, olika typer av blanketter för t.ex. semester, frånvaro och liknande finns. System som ändringshantering, beställning, företagets affärssystem och CRM brukar också finnas samlade här. En smart funktion att ha på intranätet är också ett eller flera interna forum och FAQ där medarbetarna gemensamt kan ställa frågor inom företaget eller koncernen och snabbt få svar av andra kunniga medarbetare som arbetar med det specifika projekt eller den fråga det rör sig om.

Utformning och underhåll

Även om det interna nätet endast är avsett för internt bruk i företaget är det mycket viktigt att det är lättanvänt, uppdaterat och tilltalande. Denna kommunikationsplattform är något alla medarbetare ser och använder dagligen och därmed en viktig intern varumärkesbärare som också sätter standarden för kvaliteten inom företaget. Gränssnittet  ska vara enkelt, lättöverskådligt och gärna harmoniera med företagets övriga profilfärger, logotyp och font. Att ha en eller flera webbansvariga, som gärna ska vara skickliga på digital kommunikation, borgar för kvalitet. En kommunikationsplattform och intern hemsida som är uppdaterad, professionell och tilltalande är en viktig och användbar funktion inom ett företag och därför något verkligen värt att satsa på. Läs mer om intranät med IntraNote.

Leave a reply

Message

Name

Website