Information om bergvärme

post-img

Användning av geotermisk energi kallas för bergvärme och används för att värma upp somliga tillämpningar. Man har använt detta ända sedan den paleolitiska eran.Ungefär sjuttio länder är i direkt användning av cirka 270 PJ utav bergvärmen vid 2004. Från och med 2007, är 28 GW bergvärmekapacitet installerad på jorden, som uppfyller 0,07% av världens förbrukningen utav primärenergi. Den termiska verkningsgraden är väldigt hög och det är tack vare att man inte behöver energiomvandlingen, men kapacitetens faktorer har en tendens att ligga på 20 % viket är lågt, mycket för att den värmen används mest under vintertid. Energin kommer från värmen som jorden producerar sedan bildandet utav vår planet, detta kommer från det radioaktiva avfall utav bland annat mineraler men även från solens energi som vid ytan tas upp. Den högsta temperaturen av värmen från geotermik skördas från områden som ligger i tektoniska plattgränser eller där det finns vulkanisk aktivitet som kommer nära själva jordytan. Här finner man att temperaturen på grundvatten är högre i marken än vad som behövs. Men innehåller även kall jordvärme, vid cirka 6 meter (20 fot) den ostörda marktemperaturen är genomgående på genomsnittliga årliga temperatur och det kan fås fram med till exempel en värmepump. Besök Nibe for mer infomration.

Extraktion

I vissa delar av världen, inklusive väsentliga delar av västra USA, är länder med relativt grunda geotermiska resurser. Liknande förhållanden råder på Island, delar av Japan och andra geotermiska oroshärdar runt om i världen. I dessa områden kan vatten eller ånga fångas upp från naturliga varma källor och ledas direkt till radiatorer eller värmeväxlare. Alternativt kan värmen komma från spillvärme som levereras av kraftvärme från en geotermisk elektrisk anläggning eller från djupa brunnar i varma källor. Direkt bergvärme är mycket effektivare än geotermisk elproduktion och har mindre krävande temperaturkrav, så det är lönsamt över ett stort geografiskt område. Om den grunda marken är varm men torr, kan luft eller vatten cirkuleras genom jord rör eller borrhål värmeväxlare som fungerar som värmeväxlare med marken. Ånga under tryck från djupa geotermiska resurser används också för att generera elektricitet från geotermisk energi. Islands djupborrnings projekt slog upp en ficka av magma på 2.100. Ett HardSteelCase konstruerades i hålet med en perforering vid botten nära magman. De höga temperaturerna och trycket av magma ånga användes för att generera 36MW vilket gör IDDP-1 världens första magma utökad geotermisk systemet. I områden där det grunda marken är för kallt för att ge komfort direkt, är det fortfarande varmare än vinterluften. Den termiska trögheten i den grunda botten behåller solenergin som samlats på sommaren, och säsongsvariationer i marktemperaturen kan försvinna helt under 10 meters djup. Att värme kan extraheras med en pump är mer effektivt än det som kan genereras genom konventionella ugnar.

Leave a reply

Message

Name

Website